Visual Novel

Een 'visual novel' is het presenteren van een verhaal aan de hand van een interactief visueel medium. Het werkt als een soort videospelletje waarbij je als speler door een verhaal gaat en er je geregeld vragen gesteld worden. Hierbij heeft de speler dan keuze tussen meerdere antwoorden. Afhankelijk van deze opties kan de speler het verhaal en misschien wel het einde van het verhaal veranderen.

Deze vorm van storytelling is de laatste jaren ontzettend toegenomen aan populariteit. Mede daardoor wordt er ook onderzoek naar gedaan. Zowel onderzoek naar de oorsprong en populariteit, als onderzoek naar hoe dit medium als leermiddel gebruikt kan worden, wordt verricht. Ondanks er al verrassend veel onderzoek is gebeurd, is het nog steeds een relatief nieuw, en dus ook, klein onderzoeksveld. Meer onderzoek kan dus zeker nog gebruikt worden.

Het medium visual novel, is waarrond we afgelopen semester gewerkt hebben. Bij wijze van kwantitatief onderzoek zijn we aan de slag gegaan met een database van 'vndb.org', wat een database site is omtrent visual novels. Deze hebben we aan de hand van webscraping gefilterd op de 10 populairste spellen. Vervolgens hebben we, aan de hand van toegevoegde tags, gezocht naar een trend die de populariteit van de desbetreffende novels zou kunnen verklaren.

Als een finale afsluiter is een deel van onze groep aan de slag gegaan met het bedenken van een verhaal en het schrijven van een script ervoor. Een ander deel is daarmee dan aan de slag gegaan en heeft dit aan de hand van ren'py (een van de grootste visual novel engines) geprogrammeerd tot een visual novel. Deze zal voor de studenten van Japanologie beschikbaar zijn om te spelen. Bij het maken hiervan hebben we gebruikt gemaakt van verwijzingen naar zaken uit het Japanologie-leven om een gezonde laag humor toe te voegen.

Download de visual novel.

Status Quaestionis

Zoals hierboven al aangehaald is er verrassend veel te vinden over visual novels in de academische wereld. Dit in gedachte houdend dat het slechts recent ontwikkeld media is dat nog niet zo lang aan zulk een grote populariteit geniet. Daarbij zijn videospellen en dergelijke vormen van populaire cultuur meestal niet zozeer het geliefkoosde onderwerp van onderzoekers.

Een van de opvallende onderzoeken die gedaan worden is omtrent de visual novel als een leermethode. Er wordt gekeken hoe men dit medium zou kunnen gebruiken om mensen effectiever, en ook wel plezanter, leerstof te laten verwerken.

Voor een overzicht van de artikelen omtrent visual novels, inclusief links, kan men hieronder de zotero-link vinden die naar de verzamelde artikels leidt. Zotero is een tool om bronnen makkelijk op te slaan en eventueel ook te delen.

Zotero: https://www.zotero.org/groups/2475020/visual_novel_groepswerk

Ondanks er dus wel wat over visual novels te vinden valt, is het nog steeds een recent aangesneden onderwerp. Er is dus zeker sprake van een research gap. Verder onderzoek rond dit medium is dus zeker relevant.

Onderzoeksvraag & Methode

Net als bij strikt tekstuele literatuur is er ook bij visual novels een verscheidenheid aan thema's, genres en stijlen. Aangezien het medium nog niet zo lang bestaat kan het interessant zijn om te bekijken welke thema's of genres er toe leiden dat de visual novel aan populariteit wint. We willen dus zoeken naar een correlatie die de populairste visual novels verbindt in categorieën. Deze resultaten kunnen aantonen wat visual novels goed maakt, of wat de lezers ervan zoeken in visual novels.

Om dit te onderzoeken, wordt hier de database van 'vndb.org' gebruikt (The Visual Novel Database. Database Dumps: 5. Near Complete Database. Opgehaald Maart 22, 2020, van https://vndb.org/d14). Dit is een website die niet enkel visual novels bijhoudt en categoriseert, maar waar spelers ook kunnen stemmen op de novels en op tags bij de spellen. Dit zijn twee belangrijke factoren voor dit onderzoek. De stemmen op de visual novels laten ons toe te zien welke er het populairst zijn en die op de tags kunnen ons laten zien wat de kenmerken zijn ervan.

OpenRefine

Met de database server 'PostgreSQL' hebben we de vndb.org bestanden kunnen extraheren en omzetten naar CSV-bestanden. Vervolgens zijn hieruit de top 10 populairste novels uitgefilterd. Deze resultaten hebben tag-ID's die dan met de tags verbonden kunnen worden. Aan de hand van een custom Python Script is er dan een reconciliation geschreven om de visual novels met hun tags te verbinden. De hieruit komende CSV-bestanden zijn dan met OpenRefine geconverteerd naar Excel-bestanden. Zo hebben we in Excel de tags van de visual novels kunnen optellen en zien welke het meest voorkwamen.

Het optellen van de tags is als volgt gebeurd: in de database van vndb.org hebben niet enkel de novels zelf stemmen, maar ook de tags. Van de top 10 novels zijn dan telkens de top 10 tags verzameld op vlak van stemmen om de respresentatiefsten eruit te krijgen. Als we dan kijken naar hoeveel keer de tags voorkomen bij de visual novels kunnen we zien wat het populairste thema, genre of de populairste stijl is. Bij het uiteindelijke optellen van de tags is er dus niet meer gekeken naar de aantal stemmen maar slechts naar hoeveel keer één tag er was in de verschillende novels. Elke tag van elke visual novel telt dus als één tag en niet als het aantal stemmen.

Resultaten & Conclusie

Na het filteren van de top 10 visual novels volgens de database van vndb.org waren de volgende resultaten wat overbleef:

Deze visual novels hadden elk een ID dat verbonden was met tags. Na deze met elkaar te verbinden zijn de top 10 tags eruit gefilterd en samengebracht. Dit leverde dan 100 tags op. Bij wijze van overzicht zijn de tags (zonder dubbelen) hieronder weergegeven.

Overzicht tags

Wat dan enkel nog resteert is de optelling van de tags. Van de hierboven te zien afbeelding valt al af te leiden dat de meeste tags evenveel voorkomen, namelijk één maal. Hieronder is een overzicht van alle tags die meer dan een keer verschenen.

TopTags

Zoals men kan zien is slechts een tag vijf keer voorgekomen, vijf tags drie keer, en 11 tags twee keer. Interessant is om te zien hoe de meest voorkomende tag 'No Sexual Content' is. Voor degenen met weinig kennis over Japanse cultuur kan dit grappig of vreemd overkomen, maar dat is het echter niet. Dit heeft te maken met de populariteit van het genre wat in het westen 'Hentai' (Japans: 変態) wordt genoemd. De term duidt op erotische, tot pornografische, anime en manga (Japanse stripboeken en animatiefilms), ondanks de term hier niet voor wordt gebruikt in Japan zelf, het betekent namelijk 'pervert'. In Japan zelf wordt dit vaak ero-manga of ero-anime genoemd. Een ander relevant genre is wat 'Ecchi' genoemd wordt. Dit is gelijkaardig aan Hentai, maar het is gelimiteerd in erotiek. Bijvoorbeeld, naakte lichamen in erotische context zijn hier wel in te zien, maar geen seks-scènes (althans niet openlijk zichtbaar). De genres gaan gepaard met sub-categorieën als 'Harem', 'Yaoi', 'Bara', 'Yuri', ... Ondanks dit zeker geen exclusief Japans verschijnsel is wordt het wel vaak met de populaire cultuur van het land gelinkt, wat voor sommigen zelfs tot een afkeer leidt.

EroVN

"No One But You" Visual Novel Demo Available" by BagoGames is licensed under CC BY 2.0

Dat de tag 'No Sexual Content' bij de helft van de gebruikte novels naar boven komt is hier nauw mee verbonden. Ondanks dat sommigen door de hierboven aangehaalde reputatie een afkeer hebben van Japanse popcultuur, geniet deze de dag van vandaag aan een enorme populariteit. Maar begrijpelijk is een groot deel van de geïnteresseerden niet noodzakelijk aangetrokken tot de erotische of pornografische kant van deze cultuur. Omdat er ook veel visual novels (die meestal gebaseerd zijn op de manga- en anime-cultuur) met zulke inhoud te vinden zijn, is dit vermoedelijk de aanleiding tot het resultaat van het tag onderzoek.

Bij de tags die drie maal voorkomen zien we eerst 'Protagonist with Voice Acting'. Dit duidt op het aspect van visual novels dat het vaak een videospel zonder vocalen is. Achtergrondmuziek en special effect zijn er meestal wel, maar de personen spreken niet. Je moet lezen wat ze zeggen in tekstkadertjes. Hoewel bij sommigen dus toch voicing voorzien is. Vaak is dit niet bij alle personages.

De tag 'One True End' duidt op de mogelijkheid te hebben op verschillende manieren te eindigen, maar dat er toch maar één écht einde is. Dit is dan de 'True End', 'Golden End', ... Vaak wordt ook duidelijk gemaakt welk einde het juiste is.

Het volgende in de rij is horror. Een alom bekend genre in zowel films, boeken, games, en dus ook visual novels. Horror is samen met 'Utsuge' het hoogst scorende genre dat we zien in de tags. De andere tags zijn eerder thema's of kenmerken van inhoud of kwaliteit. De twee genres zijn relatief samenlopend. Utsuge betekent namelijk 'deprimerend spel'. Het duidt op een verhaallijn waarin de speler van het begin al in een slechte situatie zit en er meestal ook geen goed einde is. Dit hangt dan ook nog samen met een van de tags met 2 stemmen: 'Nakige' (lett. spel om te wenen). In principe is dit ongeveer hetzelfde als Utsuge behalve dat het meer inspeeld op de emoties van de speler. Bij het eerstgenoemde bevindt men zich van het begin tot het einde in een negatieve context. Bij Nakige daarentegen begint het vaak onschuldig en vrolijk om dan plots om te slaan naar een hachelijke situatie, soms zelfs gruwelijk. Een bekend en populair voorbeeld hiervan is 'Doki Doki Literature Club!' ontwikkeld door Team Salvato, waarbij een van de belangrijkste personages plots zelfmoord pleegt terwijl het spel nochtans onschuldig en vrolijk lijkt. Daarbij probeert Nakige ook meer de speler met de personages te verbinden om het shock-effect te vergroten. Op zich zijn horror, Utsuge en Nakige wel degelijk andere genres, maar ze hebben een gelijkaardig effect bij de speler. Alle drie geven ze een shockerend gevoel. Vaak is dit iets waar het desbetreffende publiek naar op zoek is om een kick te krijgen.

De laatste driemaal-tag is 'Time Loop'. Het duidt op een element toegevoegd in het spel waardoor men een periode van tijd herhaaldelijk opnieuw ervaart. Dit kan bijvoorbeeld een dag in het verhaal zijn die de speler meermaals speelt in een spel partij. Een goed voorbeeld hiervan is 'Steins;Gate', een visual novel ontwikkeld door 5pb. Games, Nitroplus, TransLab en FaceOff, die deel uitmaakt van onze top 10 visual novels. Het basisthema van deze novel is het verwante tijdreizen.

Op basis van deze resultaten is toch al een duidelijke correlatie tussen de populaire visual novels te zien. We kunnen zien dat de meeste spelers op zoek zijn naar verhalen zonder seksuele inhoud, dat het de populairste genres horror en Utsuge zijn, en dat voice acting, één ultiem juist einde en een time loop populaire elementen zijn.

Bronnen

De artikels die gebruikt zijn voor het onderzoeken van een academische achtergrond rond visual novels zijn te vinden onder de volgende zotero-link.